Ekin Koleji - İzmir -
EN  |  TR 
EĞİTİM-ÖĞRETİM
 Bilişim Teknolojileri Kullanımı
 • Hangi Becerileri Kazandırmalı?
 • Nasıl Bir Eğitim ve Müfredat?
 •  STEM Programı
   Kodlama Eğitimi
 • Robotik Kodlama Programı
 • Oyun Tasarımı Eğitim Programı
 • Ardunio Kodlama Programı
 •  Eğitimde 3D Teknolojisi Kullanımı
 • Hologram Yaratım Atölyesi
 • 3D Yazıcısı Kullanma Programı
 • Geleceğin Kaşifleri Programı
 • 21. Yüzyıl Eğitim Programları


   Geleceğin Kâşifleri Programı

  Geleceğin Kâşifleri Programı (FEP) Uzay Kampı Türkiye (UKT) ile öğrenci ve öğretmenleri uzay eğitimini kullanarak bir araya getirir ve etraflarındaki dünyayı keşfetmelerini sağlar. Program; son teknolojiye sahip Dijital Eğitim Merkezi aracılığı ile öğrencilere, takım çalışması ile uygulamalı fen ve uzay bilimleri eğitimleri verir. Öğrencileri; fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik konularına yönelmeleri için cesaretlendirir. Müfredat, öğrencilerin evreni keşfederken aynı anda kendi potansiyellerini de keşfetmelerini sağlamak ve gelecek neslin kâşiflerini yetiştirmek üzerine oluşturulmuştur.

  Ekin Okulları olarak içinde yer aldığımız bu programı, 2017-2018 yılından itibaren, Türkiye'de bir ilke imza atarak 7. sınıf eğitim müfredatının içinde uygulamaya başladık. Programın tüm öğrencilere ulaşması, onların dil becerilerini artırdığı gibi aynı zamanda fen bilimleri kazanımlarının hayata geçirilmesini ve soyut kavramları somutlaştırmayı sağlamaktadır.

  Program içeriği:

  1. NASA Temelli Eğitim Materyalleri

  FEP eğitim paketi içerisinde NASA temelli eğitim materyalleri bulunmaktadır. FEP öğrencilere bilimsel konuları, uzayı temel alan aktiviteler aracılığıyla incelemek için eşsiz bir imkân sunmaktadır. Programda işlenen konular, okul müfredatları ile ilişkilendirilebilir. Program çalışmaları, okul saatleri içerisinde yapılabileceği gibi okul sonrası aktivitesi olarak da gerçekleştirilebilir. Bu karar öğretmenin programı nasıl yürütmek istediğine bağlı olarak değişebilir.

  2. Video Konferanslar

  UKT ve katılımcılar arasındaki iki yönlü video konferanslar, öğrencilere uzman ile yüz yüze görüşme ve yaptıkları çalışmaları anlamlı bir sona ulaştırma imkânı sağlar. Video konferanslar, öğrencilerin UKT uzmanı tarafınca verilen eğitimlere katılmalarını, kendi yaptıkları çalışmaları paylaşmalarını ve canlı olarak geri bildirimler almalarını sağlar. UKT’de yapılacak olan Geleceğin Kaşifleri Zirvesi’ne katılmak için katılımcı okulların en az beş konu üzerinde çalışmış olmaları gerekmektedir.

   Geleceğin Kâşifleri Programında Kullanılan Öğretim Yaklaşımları

  Bu yaklaşımlardan ilki:

  NASA temelli eğitim materyalleridir. Özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ile ilgili konularda işe yaradığı ispatlanmış bir öğretim sistemidir. Bu öğrenme modelinde 5E Yaklaşımı kullanılır.

  5E (NASA ve UKT’nin Öğretim Yaklaşımı)

 • Engage (İlgi Çekme)
 • Explore (Keşif)
 • Explain (Açıklama)
 • Elaborate (Detaylandırma)
 • Evaluate (Değerlendirme)
 • Bu sistem, öğrencilerin önceden sahip oldukları bilgileri kullanarak kavramlara yeni anlayış geliştirmelerini sağlayan yapılandırmacı yaklaşımdan faydalanır.

  İkincisi ise:

  Avrupa Birliği ve onların eğitimi geliştirmek amacı ile kullandığı Avrupa Komisyon projesinden bir referans aracıdır. Bu referans aracına Anahtar Yetkinlikler denir. Sekiz anahtar yetkinlik, öğrencilerin aktiviteler esnasında güçlendirecekleri ve Geleceğin Kâşifleri Program’ına katılmanın faydalarını yansıtacak becerilerdir. Öğretmenler, bu yeterlilikleri öğrencilerin ne öğrendiklerine odaklanmalarını sağlayacak şekilde kullanabilirler.

  Programın kazandırdığı anahtar yetkinlikler:

  Bu yetkinlikler, 21. yy ve gelecekteki her bireyin ihtiyaç duyacağı bilgi, beceri ve davranışlardır. Çocukların etraflarındaki dünyayı anlamalarına ve toplumun tam gelişmiş, daha başarılı ve aktif üyeleri haline gelmelerine olanak sağlar. Bu Anahtar Yetkinlikler, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği (AB) için AB aday ülkeleri bünyesinde eğitim ve öğretmen eğitimi tekniklerini geliştirmek adına bir referans aracı olarak kullanılırlar.

  8 Anahtar Yetkinlik:

 • Ana dilde iletişim – (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) Öğrencinin fikirlerini, kendi ana dilinde, kültüründe konuşarak ve yazarak tümüyle ifade etme kabiliyetidir.
 • Yabancı dilde iletişim – Yabancı dilde iletişimin yanı sıra kültürler arası anlayış ve öğrencilerin kendilerini yabancılara ifade etmesi ve onları anlamaları kabiliyetidir.
 • Matematik yeterliği, fen ve teknolojide temel yeterlik – Günlük problemleri çözmek için matematiksel düşünceyi uygulama kabiliyetidir. Ayrıca bilim ve teknolojide temel yeterlik sahibi insanlar, bilimsel bilgi ve teknolojiyi kullanarak doğal dünyayı açıklarlar.
 • Dijital yeterlik – İletişim teknolojisinin temel becerilerinin güvenli ve kritik kullanımı.
 • Öğrenmeyi öğrenme – Öğrencilerin gruplar içinde ve kendi başlarına, yararlı bir şekilde öğrenmeyi organize etme ve öğrenme kabiliyeti.
 • Sosyal ve vatandaşlık yeterlikleri – Topluma, olumlu ve yararlı bir biçimde katılımcı olacak şekilde insanları ve hayattaki bazı belirli durumları kavrama kabiliyeti. Öğrencileri demokratik bir toplumun etkin ve ileri görüşlü bireyleri haline getirmek.
 • Kişisel inisiyatif ve girişimcilik – Yaratıcılık ve yenilik kullanarak fikirleri gerçeklere dönüştürme kabiliyeti. Ayrıca bu yeni projeleri hedeflere ulaşacak şekilde planlama ve yönetme.
 • Kültürel farkındalık ve anlatım – Farklı fikirleri ifade etmenin önemini kavrama ve takdir etme. Bazen çok farklı şekillerde (müzik, sahne sanatları, edebiyat ve görsel sanatlar) olabilir.
 • Anahtar Yetkinliklerin hepsi birbiriyle ilişkilidir. Sorgulayıcı ve çok yönlü düşünme, yaratıcılık, girişimcilik, problem çözme, risk analizi, karar verme ve duyguların yapıcı yönetimi gibi becerileri içermektedir.

  SEYREK KAMPÜS

  İnönü mah. 9 Eylül cd.
  No: 124 Seyrek / Menemen

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 844 74 84
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  ATAŞEHİR KAMPÜS

  Ataşehir Mahallesi
  8019/21 Sokak No:37
  Çiğli - İZMİR

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 329 10 78
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  KISA YOLLAR

  Neden Ekin?
  Temel İlkelerimiz
  Öğretim Modeli
  Kampüste Yaşam
  Kulüplerimiz
  Sosyal Sorumluluklar
  YEMEK LİSTESİ

  Anaokulu
  İlkokul
  Ortaokul
  Lise
  BİZİ TAKİP EDİN