Ekin Koleji - İzmir -
EN  |  TR 
OKUL ÖNCESİ
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
LİSE
 
Eğitim Öğretim
 
Üniversiteye Hazırlık Sistemi (ÜHS)
 
Advanced Placement Programı (AP)
 
Y.Diller Eğitim Öğretimi
 
Yurtdışı Üniversite Danışmanlığı
 
Yurtiçi Üniversite Danışmanlığı
 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 
Koçluk Sistemi
 
Ölçme - Değerlendirme
 
Sosyal Yaşam Modülleri
 
Sanat & Spor
 
Kayıt Kabul ve Bursluluk
 
Veli-Öğretmen Görüşme Saatleri
 
Okul Ücretleri
 
Sınav Takvimi


Hedef Odaklı Başarı İçin EKİN ÜHS
 

Özel Ekin Lisesi'nin temel amacı, öğrencilerinin potansiyellerini en üst seviyeye taşımaktır. Buradan hareketle öğrencilerimizin akademik başarısını artırmak ve onları üniversite sınavlarına en etkin şekilde hazırlamak amacıyla Üniversiteye Hazırlık Sistemi (ÜHS) kurulmuştur. ÜHS, deneyimle ve titizlikle örülmüş özel bir program dahilinde ve okul yöneticileri, takım liderleri, PDR (psikolojik danışmanlık ve rehberlik) uzmanı ile ölçme değerlendirme uzmanımızın gözetiminde yürütülür.

ÜHS, 9. sınıftan itibaren matematik ve fen bilimleri açısından zenginleştirilmiş bir program sunar. Bu program sayesinde öğrenciler etkin bir kazanım eğitimi alırlar ve planlanan ek çalışmalar ve etütler ile pekiştirmeler yaparak etkili bir sınav hazırlık süreci geçirirler. Öğrencilerimiz yıl boyunca, ölçme niteliği yüksek 'Genel Kazanım Ölçme Sınavları'na katılırlar.

 Hedef Tam Öğrenme

Akademik gelişimleri gözönüne alınarak ve 'Genel Kazanım Ölçme Sınavları' sonucunda hedeflenen bireysel başarı düzeyinin altında kalan öğrencilere, ihtiyaçları doğrultusunda ders öğretmenleriyle belirledikleri saatlerde bire bir ya da gruplar halinde etüt uygulaması yapılır.

Bu süreç 4 yıllık bir programdır ve 11. ve 12. sınıflarda, bir üst boyut olan Yoğunlaştırılmış ÜHP devreye girer.

 ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK PROGRAMI (ÜHP)

ÜHP 9. sınıfta, bir haftalık oryantasyon süreci ile başlar. 10., 11. ve 12. sınıf düzeylerinde eğitim-öğretim yılı başlamadan önce açılan yaz kursuyla kazanımlar önceden verilmeye başlanır ve okullar açıldıktan sonra eğitim-öğretim faaliyetlerine ek olarak tekrar ve etüt çalışmaları yürütülür.

Hafta içinde işlenen konular, yapılan kazanım ölçme değerlendirmeleri sonucunda çıkarılacak ihtiyaç analizi ile hafta içi veya hafta sonu toplu ve bireysel etüt olarak planlanır. Bu grup çalışmaları veya bireysel etütler, yıl boyunca devam eder.

Eğitim yılı başlamadan yapılan yabancı dil düzey belirleme sınavları ile destek programına ihtiyaç duyan öğrenciler için de bu süreç 9., 10. ve 11. sınıf düzeylerinde 3 haftadır.

 9.Sınıf ÜH programı

Özel Ekin Lisesi, 9. sınıftan itibaren öğrencilerin hedeflerini doğru belirlemeleri, bu hedefe ulaşmaları için gereken çalışma sistemi hakkında sürekli bir takip ve yönlendirme içinde olur. Yaz döneminde, 1 haftalık düzey belirleme, bilgilendirme ve okul oryantasyon programı yer alır. Öğrenciler, yapılan değerlendirme sınavları ile belirlenen ihtiyaç analizi doğrultusunda küçük gruplar veya bireysel olarak etüt gruplarına alınır ve etütler yıl boyunca devam eder.

 10.Sınıf ÜH programı

 • Yaz döneminde 3 haftalık ÜHP
 • Sömestr tatilinde bir haftalık ÜHP
 • Hafta içi ve hafta sonu grup veya bireysel etüt programı
 • Alan belirleme
 • YKS deneme sınavı uygulanarak akademik seviye tespiti ve yaz planlamasının yapılması

 •  11. Sınıf yoğunlaştırılmış ÜH programı

 • Belirlenen Alanla ilgili bireysel ve toplu bilgilendirme ve destek çalışması
 • Yaz döneminde 3 haftalık ÜHP
 • Sömestr tatilinin ilk haftası bir haftalık ÜHP
 • Yapılan planlama doğrultusunda tüm derslerin geçmiş yıllara ait konularının tekrarı
 • Hafta içi ve hafta sonu gurup veya bireysel etüt programı
 • 11. sınıfın Mayıs ayında tüm kazanımların tamamlanması ve kalan sürede üniversite sınavlarına en etkili ve doğru olarak hazırlanmaya olanak tanıyan yoğunlaştırılmış ÜHP sürecinin başlaması.
 • YKS deneme sınavı uygulanarak akademik seviye tespiti ve sınav sonucuna göre yaz planlaması.

 •  12. Sınıf yoğunlaştırılmış ÜH programı

 • Yaz döneminde 4 haftalık ÜHP programı
 • Sömestr tatilinin ilk haftası bir haftalık ÜHP
 • Hafta içi ve hafta sonu gurup veya bireysel etüt programı
 • Tüm yıl boyunca farkındalık artırma ve motivasyon çalışmaları, ileri test teknikleri, tüm derslerin geçmiş yıllar konu tekrarları ve yoğun sınav programının uygulanması.

 •  Seçili Alan Sınavları

  Belli aralıklarla yapılan 'Seçilen Alan Sınavları' ile kazanım yeterliliği ölçülür , geliştirilmesi gereken alanlar seviye grupları ile pekiştirilir.

  Bu ek çalışmalar ve etütler sayesinde öğrenciler, kazanım eksiklerini kısa sürede tamamlayarak hedefledikleri başarıya ulaşırlar.

  Rehberlik Birimi tarafından yürütülen üniversiteleri tanıma ile başlayan Mesleki Gölge / Kariyer programı hedef belirlemede çok önemli bir rol oynamaktadır. Öğrencilerimiz yaşam boyu mutlu ve başarılı olmayı hedefleyecek şekilde lisemizdeki 4 yıl boyunca akademik, sosyal ve psikolojik olarak hazırlanırlar.

   Yaz ve hafta sonu kursları

  Özel Ekin Lisesi'nde bireysel takip ve yönlendirme temelinde süreçler yönetilir.

  9.-10.-11. sınıflarda YKS denemeleri, ölçme değerlendirme ve birebir - etüt çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir.

  Bu akademik yapı, 12. sınıfa gelindiğinde ek çalışmalar ile daha da geliştirilir. 12. sınıfta çalışmalar yaklaşık bir ay süren yaz kursları ile başlamaktadır. Tüm öğrencilerin katılması zorunlu olan yaz kursunda FM ve TM gruplarına göre özel bir program uygulanmaktadır.

  Okul döneminde ise etütler hafta sonunda devam etmektedir. Hafta sonu etüt programı konu işleme, soru çözme ve bireysel eksikliklerin kapatılması konusunda öğrencilere müthiş bir fırsat sunmaktadır.

   Küçük Grup Etütü

  Özel Ekin Lisesi'nde resmi okullara ve pek çok özel okula göre hafta içi ders saatlerinin daha fazla olması ve bu saatlerin TM-FM gruplarına göre verimli bir şekilde kullanılması, öğrenciler için önemli bir avantajdır.

  Eğitim-öğretim, öğrenciye aktarılması gereken bilgi ve becerilerin belli bir program dahilinde ne düzeyde kazandırıldığının ölçülüp değerlendirildiği, ölçme sonucunda varsa iyileştirmelerin yapıldığı planlı bir süreç yönetimidir. Ölçme; belirlenen süreçte ulaşılması beklenen hedeflere ulaşma düzeylerini belirlemeye ve uyguladığımız programların etkili olup olmadığının görülmesine ve kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin yeterliliğinin değerlendirilmesine yardımcı olur.

   ÜHP'de PDR Desteği

  PDR uzmanlarımız öğrencilerimizin yetenekleri, kişilik özellikleri, değerleri, ilgi alanları ve kariyer gereksinimleri doğrultusunda ileride ulaşabilecekleri hedeflerini belirleme konusunda yardımcı olmakta ve bu konuda ihtiyaç duydukları her türlü desteği vermektedirler.

  PDR birimimiz 4 ana başlıkta liselilerimize hizmet verir.

  1. Psiko-sosyal gelişim desteği
  2. Akademik gelişim desteği
  3. Alan seçimi ve kariyer gelişim desteği
       a) Üniversite tanıtım ve bilgilendirme toplantıları
       b) 11. sınıftan başlayan Mesleki Shadowing (Mesleki Gölgeleme) çalışması
  4. Danışman öğretmen seçimi ve koordinasyonu

   Çalışmalar:

 • YGS ve LYS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı) sürecini günlük olarak tüm kaynaklardan takip eder ve değişiklileri duyurur.
 • YGS ve LYS süreciyle ilgili öğrenci, veli ve öğretmenleri bilgilendirici toplantılar yapar ve bilgilerin güncel kalmasını sağlar.
 • YGS ve LYS başvurularıyla ilgili planlamayı ve bilgilendirmeyi yapar . Konuyla ilgili gelen evrak ve kitapçıları öğrencilere ulaştırır.
 • YGS ve LYS başvurusuyla ilgili randevuları ayarlar ve başvuruları yapar.
 • YGS ve LYS tercih sürecini planlar,değişen bilgileri günceler ve bu konuda program oluşturur. Konuyla ilgili kullanılacak kitapçıkların öğrenciye ulaşmasını sağlar.
 • YGS ve LYS tercih sürecinin başlangıcından bitiş aşamasına kadar öğrenci ve velilerini bilgilendirir, destek olur.
 • YGS ve LYS sonuç ve istatistiklerini duyurur.
 • Üniversitelere ait katalog, CD ve DVD leri toplar ve öğrencilerin kullanabileceği şekilde sergiler. Oluşan arşivi sürekli günceller.
 • Lise 2, 3 ve 4. sınıfların üniversite bilgilendirme gezilerini yapar.
 • Tanıtım amaçlı gelen üniversiteleri, öğrencilerle buluşturur.
 • Üniversitelerden veya konusunda uzman kişilerden, öğrencilere destek olacak güncel konuları belirleyerek bu konuda seminerler verilmesini sağlar.
 • Öğrencileri, ileride düşündükleri mesleklerine yönelik seçeceği dersler konusunda bilinçlendirir ve okul idaresi ile işbirliği içinde gerekli görüşmeleri yapar.
 • Dershaneye giden öğrencilerin dershane durumlarını takip eder.
 • OAB ile işbirliği içinde, talep edilen konulara yönelik veli toplantılarına katılır.
 • Öğrencilerin kariyer gelişim sürecine uygun tüm çalışmaları planlar ve bu konuda bireysel ve grup görüşmeleri yapar.
 • Kariyer ve YGS VE LYS süreciyle ilgili bilgi almaya yönelik tüm, eğitim ve seminerlere katılır.
 • Kariyer ve YGS VE LYS süreciyle ilgili tanıtım topantısı ve fuarlardan öğrenci, veli ve okulu haberdar eder.
 • YGS VE LYS ve Kariyer sürecine yönelik destek yayınları oluşturur. • SEYREK KAMPÜS

  İnönü mah. 9 Eylül cd.
  No: 124 Seyrek / Menemen

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 844 74 84
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  ATAŞEHİR KAMPÜS

  Ataşehir Mahallesi
  8019/21 Sokak No:37
  Çiğli - İZMİR

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 329 10 78
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  KISA YOLLAR

  Neden Ekin?
  Temel İlkelerimiz
  Öğretim Modeli
  Kampüste Yaşam
  Kulüplerimiz
  Sosyal Sorumluluklar
  YEMEK LİSTESİ

  Anaokulu
  İlkokul
  Ortaokul
  Lise
  BİZİ TAKİP EDİN