Ekin Koleji - İzmir -
EN  |  TR 
OKUL ÖNCESİ
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
İLKOKUL
 
Eğitim Öğretim
 • Ögretim Modeli/Süreci
 • Eğitim Öğretim Programı
 • Ödev / Pekiştirme
 • Etütler
 • Ölçme Değerlendirme
 • Zenginleştirilmiş Program
 •  
  Yabancı Dil Eğitimi
   
  PDR
   
  Yemek Listesi
   
  Sınav Takvimi
   
  Kayıt Koşulları
   
  Veli-Öğretmen Görüşme Saatleri
   
  Okul Ücretleri


  Eğitim Öğretim Programı
   


  Özel Ekin İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim ve Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan Eğitim ve Öğretim Programlarını uygulamakla yükümlüdür.

  Uygulanan program Türkçe, hayat bilgisi, matematik derslerinde çok sayıdaki kazanımları çeşitli temalar altında öğrencilere kazandırmayı amaçlar.

  Hayat Bilgisi derslerinde amaç:

 • Temel yaşam becerilerini geliştirme,
 • Öğrendikleri bilgileri birleştirip yapılandırma,
 • Öğrenmek istediklerine ilişkin anlamlı sorular üretebilme,
 • Farklı kaynaklardan bilgi edinebilme, gözlem yapma, duyularını kullanabilme,
 • Olaylarla ilgili sonuç çıkarma ve tahmin etme,
 • Verilenleri listeleyerek, grafik ve diyagramlar haline getirme,
 • Tablolar düzenleme, sınıflandırma, sıralayabilme becerisini geliştirmedir.

  Türkçe derslerinde amaç:

 • Okuma, yazma ve yazdıklarını inceleyebilme,
 • Tartışmalara katılma, duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçlarını sözlü ve yazılı olarak ifade etme,
 • Her alanda planlı doğru ve akıcı bir şekilde vurgu ve tonlamaya dikkat ederek konuşma,
 • Anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerileri geliştirme,
 • Kullanılan metinler aracılığı ile eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, işbirliği yapma, problem çözme ve girişimcilik becerilerini geliştirme,
 • Okunan metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini geliştirme,
 • Görsel nesnelerin şekil, sembol, resim, grafik, tablo, doğa ve sosyal olaylar gibi görselleri okuma, anlama becerilerini geliştirip başkalarına da aktarabilme,
 • Okuma sevgisini ve alışkanlığını kazanmalarıdır.

  Matematik derslerinde amaç:

 • Örüntülerin ve düzenlerin bilimi olarak matematiği; sayı, şekil, uzay, büyüklük olarak fark ederken, bunlar arasındaki ilişkileri de keşfetme,
 • Matematiğin sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dil olduğunu kavrama,
 • Bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözme gibi düşünme becerilerini geliştirme,
 • Matematiksel kavramları ve sistemleri anlama,
 • Matematiksel kavramları ve sistemler arasında ilişkileri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilme,
 • Problem çözme stratejileri geliştirebilme ve bu stratejileri problemlerin çözümünde kullanabilmeleridir.

  Bunlar dışında branş derslerimiz de öğrencilerimizin yabancı dil, sanat, spor, müzik ve sosyal becerilerini geliştirmek üzere planlanmış ve başarısı Kanıtlanmış programlarla uygulanmaya devam etmektedir.Okulumuzda ‘Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programı’ yanı sıra derslerimizi uygulamalarla kalıcı hale getirmek ve öğrencilerimizin becerilerini geliştirmek için ‘Zenginleştirilmiş ve Farklılaştırılmış Programlar’ takip edilmektedir.
  Bu programlar; Ortak Okuma Programı, Kitap Kurdu Programı, Ekin X Programı, Minik Aşçılar Programı, Bilgisayar Programı, Laboratuar Programı, Tarım Bahçesi Programı, Düşünme ve Yaratıcılık Programı, Öz değerler Programı, Project Zero Programıdır.

   Öz Değerler Programı

  Özel Ekin İlkokulu toplumsal ve kültürel değerlerimizin nesillere aktarılmasında hissettiği sorumlulukla ‘Öz değerler Programı’ hazırlamıştır. Öğrencilerimizin; sevgi, saygı, sorumluluk, hoşgörü, dürüstlük, arkadaşlık, sabır başta olmak üzere tüm değerlerimizi anlamaları, benimsemeleri ve bu değerlere sahip çıkmaları için uygulamalı bir program takip edilmektedir.

   Düşünme ve Yaratıcılık Programı

  Yaratıcılıkları gelecekte çocuklarımıza yol gösterip her sektörde onlara kapı açacak farklılıkları olacaktır. Bu bilinçle hazırlanan 'Yaratıcılık Programı'nda öğrencilerimizin farklı bakış açılarını ortaya koydukları birçok teknik uygulamaktadır.

   Doğada Stem ve Tarım Bahçesi Programı

  Öğrencilerimiz bu derslerde bilinçli tüketici olmayı, emeğin değerini, üretmenin önemini kavrar. Doğanın sistematiğini, matematiğini fark eder. Özellikle hayat bilgisi dersi kazanımlarını “Tarım Bahçesi Programı” ile kalıcı hale getirme olanağı bulurlar. Tüm diğer derslerle de ilişkilendirilen bu programda ekip diktikleri ürünlerin yanı sıra, mevsimleri gözlemleyebilmekte, doğadaki şekilleri matematik dersi ile ilişkilendirirken, Türkçe dersinde gözlemledikleri ile çalışmalar hazırlayabilmektedir.

  Minik Aşçılar Programı

  Bu programla öğrencilerimiz, emeğin ve üretmenin değerini kavrarken, aynı zamanda dayanışma ve birlikte çalışmanın başarıya, sonuca etkisini de fark eder.
  El becerilerine de büyük katkı sağlayan program onların “kendime yetebilirim algısıyla özgüvenlerini de desteklemektedir.

  Eğlenceli Bilim - Laboratuvar Programı

  Özel Ekin İlkokulunda 'Laboratuvar Programı' ile öğrencilerin biyoloji laboratuvarında yaptıkları deneyler ile bilimsel merakları ve heyecanları desteklenmektedir. Tüm ilkokul sınıflarının deney kitapçıklarına işledikleri konularla kalıcı öğrenmeleri desteklenmektedir.

  Ekin X (Akıl Oyunları Programı)

  Matematik derslerinin ilkokulda sadece kâğıt üzerinde kalması yeterli değildir. Öğrencilerin matematiksel algılarını, 3 boyutlu malzemeleri görerek matematiksel ilişkileri daha iyi anlamaları, matematik derslerinde farklı yönlerden düşünebilmelerinin desteklenmesi ve matematiksel zekâlarını geliştirecek oyunlar oynamaları için uygulanan özel bir programdır.
  Akıl oyunları ile zevkli dersler yaparak matematiğin kolay anlaşılır ve zevkli bir ders olması sağlanmaktadır.

   Ortak Okuma Programı

  Özel Ekin İlkokulunda nitelikli okuma, okuduklarını anlama ve yorumlama, kelime bilgisinin artması, dil zenginliği kazanma gibi konularda çalışmalar yapılan bir “Ortak Okuma Programı” hazırlanmıştır. Her yıl öğretmenlerimizce her düzeyi için özenle seçilen ayrı kitaplar, yıl boyunca farklı etkinlikler uygulanarak tüm sınıflarda okunup incelenmektedir.

   Kitap Kurdu Programı

  Özel Ekin İlkokulunda “Ortak Okuma Programı' dışında öğrencilerin kitapları sevmeleri, onlarla iyi vakit geçirmeleri, kitapların dünyasında arkadaşlar bulmaları, kendileri için doğru kitabı seçmeyi öğrenmeleri, kitaplar hakkında sohbet etmeleri gibi alanlarda onlara rehberlik etmek için 'Kitap Kurdu Programı' hazırlanmıştır. 1. sınıfta okuma yazmayı öğrendikten hemen sonra bir kutlama yapılarak her öğrencimiz 'kitap kurdu' olur. Bundan sonra öğrencilerin kendi seçip okudukları her kitap öğretmenlerince takip edilir.

  Öğrenciler, okudukları kitap sayfaları sayısına göre öğretmenlerinden kupon alarak biriktirirler. Kuponlar arttıkça sertifikalara ve en önemlisi de bir sürü okunmuş kitap ve büyük bir okuma sevgisine dönüşür.
  Davet ettiğimiz konuklarımızla da renklenen bu programımıza sizler de kitap okuyarak destek olabilirsiniz.

  Yaratıcı Yazma Programı

  Özel Ekin İlkokulu öğretmenleri tarafından yazma kültürünü öğretmek, sevdirmek, yazmayı sadece kalem kâğıt olarak görmekten çıkarıp bir iletişim tarzı olarak benimsetmek için Yaratıcı Yazma programı uygulanır. Bu yolla öğrencilerin yaratıcılıkları geliştirilirken çok çeşitli yazı türlerini denemeleri için öğrencilere çalışma fırsatları sunulmaktadır.

  Yazı yazmada karşılaşılan güçlükler konusunda da öğrencilere destek olacak program için özel çalışma etkinlikleri geliştirilmektedir.

   Sosyal Hizmet Programı

  Öğrencilerin sosyal bilinç geliştirmeleri, çevrelerini yakından uzağa tanımaları ve çevrelerinde neyi değiştirebileceklerine bilinçle bakabilmeleri için hazırlanan 'Sosyal Hizmet Programı' Özel Ekin İlkokulu öğrencilerince 1.sınıfta yakın çevrelerinde olan kişileri, görevlerini tanıyarak başlar, çevreye nasıl katkı sağlayabileceklerini anlayıp bilinç kazanmaları ile devam eder. İlerleyen sınıflarda okulu, okul çevresindeki hayatı ve daha sonra da çevreye hizmet sağlayan vakıfları tanıyıp bunlarda görev alarak bilinç kazanmalarını sağlar.

  Bilgisayar Pogramı

  Öğrencilerimizin bilinçli teknoloji tüketicisi olmalarını, aynı zamanda teknolojiyi üreten bireyler olarak yetişmelini sağlamak üzere bilgisayar laboratuarlarımızda yapılan uygulamalara yer verilmektedir. Yaş gruplarına uygun olarak kodlama, web tasarım vs. gibi kazanımları içermektedir.

   1,2 ve 3. Sınıflarımızın Ders Programı

  1-2-3. Sınıf Ders Saatleri
  Türkçe
  1. ve 2. Sınıflarda 10; 3. Sınıfta 8 saattir.
  Matematik
  5
  Hayat Bilgisi
  1. ve 2. Sınıflarda 4; 3. Sınıfta 3 saattir.
  Fen Bilimleri
  3. sınıfta 3 saattir.
  Almanca
  2
  İngilizce
  10
  Görsel Sanatlar
  2
  Müzik
  3 (1 saat müzik dersi, 2 saat piyano eğitimi )
  Satranç
  1. sınıflarda ders olarak vardır. (2. ve 3. Sınıfta ders olarak değil, seçmeli kulüp olarak yer alır.)
  Drama
  1
  Bilgisayar
  1
  Beden Eğitimi
  2
  Kulüpler
  2 ( 1. Sınıflarda okuma bayramına hazırlık için 3 seçenekli kulüp çalışması yapılır.2. sınıflarda 1 dönem sınıf gecesi hazırlık 2. Dönemde seçmeli kulüp çalışmaları uygulamasına geçilir.)
  Farklılaştırılmış Program
  2 (Dönüşümlü 4 özel uygulama programı)

   4. Sınıflarımızın Ders Programı

  4.Sınıf Ders Saatleri
  Türkçe
  8
  Matematik
  5
  Fen Bilgisi
  3
  Sosyal Bilgiler
  3
  İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi
  2
  Almanca
  3
  İngilizce
  10
  Trafik
  1
  Görsel Sanatlar
  2
  Müzik
  1
  Din
  2
  Beden Eğitimi
  2
  Bilişim Teknolojileri
  1
  Kulüpler
  2


 • SEYREK KAMPÜS

  İnönü mah. 9 Eylül cd.
  No: 124 Seyrek / Menemen

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 844 74 84
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  ATAŞEHİR KAMPÜS

  Ataşehir Mahallesi
  8019/21 Sokak No:37
  Çiğli - İZMİR

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 329 10 78
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  KISA YOLLAR

  Neden Ekin?
  Temel İlkelerimiz
  Öğretim Modeli
  Kampüste Yaşam
  Kulüplerimiz
  Sosyal Sorumluluklar
  YEMEK LİSTESİ

  Anaokulu
  İlkokul
  Ortaokul
  Lise
  BİZİ TAKİP EDİN