Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
 Okul Öncesi     Eğitim-Öğretim   PDR   Yemek   Kayıt   Veli Gör. Saat.   Ücretler

  Eğitimin Önemi
  Eğitim Yaklaşımları
  Eğitim Modelimiz
  Eğitim-Öğretim Programları
  Zenginleştirilmiş Program
  İlkokul Oryantasyon Programı

 İlkokul Oryantasyon Programı

İlkokul dönemindeki uyumu ve başarı için iyi bir okulöncesi yaşamı önemlidir. 6 yaş gruplarımızın ilkokula hazırlık için yapılan çalışmalarda öncelikli hedefimiz; bilişsel, sosyal-duygusal ve dil gelişiminin yanında çocuklarımızın ince motor becerilerini geliştirmek ve hızlandırmaktır. özellikle M.E.B Müfredatında olan değişiklik özellikle el yazısına geçiş tekniği ile tümden gelim metodu yerine, tüme varım yöntemi kullanılmaya başlandı. Ekin’de Çocuklarımızın ilkokula etkili geçişlerini sağlamak için ilkokul ile bütünleşmiş eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Çocuklarımıza masada doğru oturuş şeklini ve önemini kavratma, kağıt üzerinde baskıyı azaltma, doğru kalem tutma becerisi ve düzgün çizgi çizebilmeleri için pek çok çalışma (bilek egzersizleri, parmak alıştırmaları, kum havuzunda el egzersizleri, seslerin yazılış yönleri havada çizgiler, hayali çizgiler, ve eğitsel oyunlarla yer yön duygusunu geliştirici çalışmalar vb) yapılmaktadır.

El sanatları ve görsel sanatlar dersimizde bol bol makas tutma ve makas kullanma, yırtma yapıştırma, boyama, şekil verme, katlama alıştırmalarına yer verilmektedir.Proje çalışmalarımız kapsamıda 2 ve 3 boyutlu etkinliklerle el ve koordinasyon becerileri desteklemektedir.

Ayrıca Okuma yazma çalışmaları sadece masa başında yapılan etkinliklerden ibaret değildir. Çalışmalar tüm etkinliklerde uygulanmaktadır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında; Görsel Algı, Ritm, Dinleme, Duyu Eğitimleri, Nefes Çalışmaları, Kalem Kontrolü Çalışmaları, Kitap Çalışmaları, Ses çalışmaları ve Okuma Yazma eğitiminde tüme varım yöntemini destekleyen cümle tamamlatma, resim verip hikaye oluşturma, tekerleme ve bilmece sorma gibi anadil etkinliklerine de bolca yer verilmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında; Öğrenciler resimli öykü kitaplarını inceler, inceledikleri kitabı arkadaşlarına tanıtır. Ayrıca, haftanın belirlenen günlerinde sınıf olarak kütüphanede eğlenceli okuma çalışmaları yapılır.

 Okuma-Yazma Hazırlık Çalışmaları

Ana dili eğitimi altında yapılan çalışmaların tümü.Yemekten sonra. 15 dakika olarak planlanan sesiz zaman uygulanmasında Öğrencilerimiz resimli öykü kitaplarını incelerler. Daha sonra inceledikleri kitabı arkadaşlarına tanıtır, öğretmenlerinin okuduğu öyküleri dinler. Ayrıca, haftanın belirlenen günlerinde sınıfça kütüphaneye giderek eğlenceli okuma çalışmaları yapılır Okuma yazmaya hazırlıkta da bu etkinlikler önemli yer tutmaktadır.

Yazmaya hazırlık çalışmaları ; kalemi doğru tutmayı başarmaları için Küçük kas gelişimine yönelik yoğurma maddeleri ile çalışma, ipe boncuk dizme ,kum havuzu çalışmaları vb.çalışmalar, nota birleştirme, el yazısına yönelik doğru yönde çizgi çizme aşamalarıyla uygulanır.

 1.sınıfla Tanışma Çalışmaları

Mayıs ayında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ,anasınıfı öğretmenleri ve 1 sınıf öğretmenleri ile birlikte planlanan bir dizi oryantasyon çalışmalarıdır Bu çalışmalardan bazıları;
  • 1 sınıf öğrencileri ,1 sınıf öğrencisi olmayı anasınıfı öğrencilerine anlatır.
  • 2. Dönem sonuna doğru 1 sınıflarla beraber birer saat mihver dersler ve yabancı dil dersleri birlikte yapılır.
  • Artırma eksiltme gibi Matematik çalışmaları ve kavram çalışmaları yapılır.
  • İlköğretime bilişsel ve duygusal hazır bulunuşluk düzeyi saptama çalışmaları yapılır.