Ekin Koleji - İzmir -
EN  |  TR 
OKUL ÖNCESİ
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
OKUL ÖNCESİ
 
Eğitim Öğretim
 • Eğitim Modelimiz
 • Zenginleştirilmiş Program
 • İlkokul Uyum Programı
 • Aile Katılımı Programımız
 •  
  Yabancı Dil Eğitimi
   
  PDR
   
  Yemek Listesi
   
  Okul Ücretleri
   
  Veli-Öğretmen Görüşme Saatleri


  Eğitim Modelimiz
      Okul Öncesi Eğitim Modelimiz

  Ekin Okulları olarak, anaokulundan ortaokula kadar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanan müfredatları temel öğretim anlayışı ve hedefi olarak kabul ederiz. Bununla birlikte farklı eğitim modellerini( Montessori, Reggio Emilia, High/Scope ve proje yaklaşımı gibi) Ekin süzgecinden geçirerek; bilim, sanat, spor, teknoloji ve doğayla iç içe kendi eğitim modelimizi uygularız. Proje tabanlı eğitim modelini esas alan Ekin Koleji, öğrencilerimizin bilişsel, fiziksel ve duygusal gelişimini izleyerek, beceri ve yeteneklerinin tespit ederek; araştıran, sorgulayan, keşfeden, merak eden öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

  Öğrencilerimizin tüm sınıf düzeylerinde proje çalışmaları yapmaları, etkin öğrenme yöntemleriyle konuyu irdelemeleri, sorularına cevap aramaları, deneyler yapmaları, bulgularını kaydetmeleri, analiz-sentez yaparak sonuç çıkarmaları ve bunları görsel-sözel veya işitsel öğeler kullanarak sunmalarını bekleriz. Yapılan çalışmalarda oyun, drama ve ritim duygusunun yeri büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımız; oyunla; zeka, beden ve kişilik gelişimini sağlarken, aynı zamanda eğlenceli bir aktivite içinde yer alır. Drama, dogaçlama temelli canlandırmayla problem çözme, empati, kendini ifade etme, özgüven, yaratıcılık, hayal gücü ve karar verme becerilerinin gelişimini sağlar.   Proje Tabanlı Eğitim Modelimiz

  Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında temel amacımız; öğrencilerimizin 4 yaşından itibaren öz güven sahibi ve düşüncelerini rahatça ifade edebilen bireyler olması için çalışırız. Öğrencilerimize mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak ana hedefimizdir.
  Proje Destekli Eğitim, bir metottan çok, bir yaklaşım tarzidir. Projeler, küçük çocukların drama, oyun, el işi, resim ve müzik gibi aktiviteler ve okul dışındaki yaşamlarıyla bağlantı kurularak zenginleştirilir. Soru sorma ve araştırma yapmanın yanı sıra çocuklarımız, aktivitelerine kendileri karar verir; sorun çözme yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurlar; öğrendiklerini paylaşırlar; projelerde edindikleri bilgileri yaşamlarında kullanabilecek kadar içselleştirirler.
  Proje Tabanlı Eğitim, öğrencilerimizin, bilimsel araştırma problem çözme becerilerin, olayları ve nesneleri organize etme ve sınıflandırma becerilerinin gelişimini ve sebep-sonuç ilişkisinin farkına varmasını sağlar.   İlkokul 1. Sınıf Uyum Programı

  İlkokul dönemindeki başarı için iyi bir okul öncesi yaşamı önemlidir. İlkokula hazırlık için yapılan çalışmalarda öncelikli hedefimiz; bilişsel, sosyal-duygusal ve dil gelişiminin yanında çocuklarımızın ince motor becerilerini geliştirmek ve hızlandırmaktır.
  Ekin’de çocuklarımızın ilkokula etkili geçişlerini sağlamak için ilkokul ile bütünleşmiş eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Çocuklarımıza masada doğru oturuş şeklini ve önemini kavratma, kağıt üzerinde baskıyı azaltma, doğru kalem tutma becerisi ve düzgün çizgi çizebilmeleri için pek çok çalışma (bilek egzersizleri, parmak alıştırmaları, seslerin yazılış yönleri havada çizgiler, hayali çizgiler, ve eğitsel oyunlarla yer yön duygusunu geliştirici çalışmalar vb) yapılmaktadır.


  Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında; görsel algı, ritim, dinleme, duyu eğitimleri, nefes çalışmaları, kalem kontrolü çalışmaları, kitap çalışmaları, ses çalışmaları ve okuma yazma eğitiminde tüme varım yöntemini destekleyen cümle tamamlatma, resim verip hikaye oluşturma, tekerleme ve bilmece sorma gibi anadili etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.


   1.Sınıfa Hazır Bulunuşluk Çalışmaları

  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, ana sınıfı öğretmenleri ve 1. sınıf öğretmenleri ile birlikte planlanan uyum çalışmaları birimimizin katkılarıyla gerçekleştirilir.
   Bu çalışmalardan bazıları:

 • Anasınıfı öğrencileri, 1. sınıf öğrencileri ile birlikte ortak dersler yaparak, 1 sınıf öğrencisi olmayı büyüklerinden öğrenirler.
 • 1. sınıflarla birlikte, örnek ana ders ve yabancı dil dersleri birlikte yapılır.
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi öğrencilere uygulanır ve sonuçlar velilerimizle paylaşılır. • SEYREK KAMPÜS

  İnönü mah. 9 Eylül cd.
  No: 124 Seyrek / Menemen

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 844 74 84
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  ATAŞEHİR KAMPÜS

  Ataşehir Mahallesi
  8019/21 Sokak No:37
  Çiğli - İZMİR

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 329 10 78
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  KISA YOLLAR

  Neden Ekin?
  Temel İlkelerimiz
  Öğretim Modeli
  Kampüste Yaşam
  Kulüplerimiz
  Sosyal Sorumluluklar
  YEMEK LİSTESİ

  Anaokulu
  İlkokul
  Ortaokul
  Lise
  BİZİ TAKİP EDİN