SINAV BAŞVURUSU FORMU LİNKLERİ

Sınav başvurusu için sınıf düzeyinize ait linki tıklayınız.

2016-2017 eğitim öğretim yılında

 

 

BURSLULUK SINAVI ESASLARI

Sınava Başvuru : 2017-18 eğitim-öğretim yılında 5, 6 ve 7.sınıfa devam edecek ve okulumuzda okumak isteyen İzmir ilinde ikamet eden öğrenciler başvurabilir. Başvurular, www.ekin.k12.tr web adresimiz üzerinden 15 Şubat – 8 Mart 2017 Çarşamba tarihleri arasında online olarak yapılabilir.

Sınavın Yeri : Özel Ekin Ortaokulu - Seyrek Kampusu

Tarih-Saati : 11 Mart 2017 Cumartesi günü 6 ve 7. sınıf adayları için 10.00; 5. sınıf adayları için 14.00’dır. Sınav günü öğrenci, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya öğrenim belgesi ile sınav oturumundan en az 30 dakika önce okulumuzda hazır bulunur.

Sınavın Uygulanması:

 1. 5, 6 ve 7. sınıf adayları için uygulanacak sınavda Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinden çoktan seçmeli 4 seçenekli 20’şer soru sorulacaktır. Sınav süresi 90 dakikadır.
 2. Sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecektir.
 3. Sınav günü sınava giremeyen öğrenci için mazeret sınavı uygulanmayacaktır.
 4. Sınava geç kalan öğrenciler ilk 15 dakika sınav salonuna kabul edilecek, ancak bu durumdaki öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
 5. Sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi dakika salondan çıkılmayacaktır. Öğrenciler ilk yirmi dakikadan sonra son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak son beş dakika sınav salonundan çıkılmayacaktır.
 6. Öğrenciler, cevapğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır.
 7. Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrenciler sağlık sorunlarını belgelendirdikleri takdirde daha sonra mazeret sınavına girebilecektir.
 8. Öğrenciler, sınav salonlarına (kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde) sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.
 9. Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan gözetmen öğretmenlere ait olacaktır. Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevapğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.
 10. Öğrenciler, cevapğıdına T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, kitapçık türü gibi bilgilerini kodlayacaktır.

Sonuçların İlanı : 16 Mart 2017 Perşembe günü 14.00’te ilan edilecektir. Öğrencinin sınav karnesine okulumuz web sitesinden çocuğun TC kimlik numarası ile giriş yapılarak ulaşılabilir.

Sınavın Yapısı : Öğretim programındaki kazanımlar ve genel yetenek sorularından oluşan çoktan seçmeli karma sınav uygulanacaktır. Sınav soruları 10 Mart 2017 tarihine kadar öğretim programında yer alan konuları kapsar.

Sınavın Değ. : Ekinli eğitimciler öğrencinin doğrularına odaklandığından 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRMEZ. Ödüllendirme (burs) öğrencinin doğru sayısı dikkate alınarak belirlenir.

Bursun Devamı : Öğrenci, mevcut başarısı devam ettikçe ve Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu kararı sonucunda disiplin cezası (Uyarı, Kınama) almadığı takdirde bursu devam eder.

BURSLAR

5, 6 ve 7. sınıfa aday öğrencilerden:

 • Sınav sonucunda tüm soruları doğru yanıtlayan öğrenci/öğrenciler %100 eğitim bursu kazanır.
 • 78 - 79 arası doğru sayısı olan öğrenci/öğrenciler % 80 eğitim bursu kazanır.
 • 76 - 77 arası doğru sayısı olan öğrenci/öğrenciler % 70 eğitim bursu kazanır.
 • 74 - 75 arası doğru sayısı olan öğrenci/öğrenciler % 60 eğitim bursu kazanır.
 • 72 - 73 arası doğru sayısı olan öğrenci/öğrenciler % 50 eğitim bursu kazanır.
 • 70 - 71 arası doğru sayısı olan öğrenci/öğrenciler % 40 eğitim bursu kazanır.
 • 68 - 69 arası doğru sayısı olan öğrenci/öğrenciler % 30 eğitim bursu kazanır.
 • 66 - 67 arası doğru sayısı olan öğrenci/öğrenciler % 20 eğitim bursu kazanır.
 • 64 - 65 arası doğru sayısı olan öğrenci/öğrenciler % 10 eğitim bursu kazanır.